ArabicEnglishPersianRussianTurkish

Cihazlar ve Hizmetler

Cihaz Adı: Taramalı Elektron Mikroskobu ( SEM )

Marka: FEI

Model: QUANTA FEG 450

Teknik Özellikleri:

Büyütme: 6x- l .000.000x
Elektron kaynağı: Alan emisyonlu kaynak (FEG)
Elektron dedektörü: ETD, DBS, LFD, STEM, GSED ve X–ray
Numune tabla hareketleri : En az X= l 00 mm, Y= l 00 mm, Z= 50 mm,
Tilt açısı: -3° ve +70°
EDXS (Enerji Dağılım X-ışını Spektrometre) sistemi mevcuttur.
Çalışma modlan: 3 farklı vakumda (Yüksek vakum, Düşük Vakum ve ESEM) çalışma özelliğine sahiptir.

Uygulama Alanları: Metal, bileşik, seramik, kompozit, ince film, jeolojik parçalar, polimer, doku, bitki materyalleri, ilaçlar, partikül ve lif gibi
malzemelerin yüzey karakterizasyonu çalışmalannın yanı sıra EDXS sistemi ile elemental analiz (haritalama, çizgisel haritalama) ve
noktasal analiz yapılabilmektedir.

Cihaz Adı: X-Işını Difraksiyon Cihazı ( XRD )

Marka: PANALYTICAL

Model: EMPYREAN

Teknik Özellikleri:

X-ray tüp gücü: 4 kW
Tüp voltajı: 15- 60 kV
Tüp akımı: 5 – 60 mA
Anot malzeme seçeneği: Cu
Dedektör boyutu: 256 x 256 piksel
Konfigürasyonlar: Toz ve ince film numuneleri için; dikey gonyometre, theta-theta ve alfa-1 geometrilerinde
En küçük gonyometre uzunluğu: 0.0001 derece
Maksimum açısal hız: 15 derece/sn
Sıcaklığa bağlı ölçüm: 25- 1200 °C

Uygulama Alanları: Jeolojide minerallerin ve kayaçların tanımlanması, metal ve alaşım analizleri, ince film kompozisyonu tayini, polimer analizi ve
ilaç endüstrisinde belli bir malzeme içindeki polimorfların ve safsızlıkların tespit edilmesi çalışmalarında kullanılmaktadır.

Cihaz Adı: Mikro X-Işını Floresans Cihazı ( M-XRF )

Marka: ROENGENANALYTIK SYSTEME GMBH-CO.KG

Model: EAGLE III

Teknik Özellikleri:

Rh veya Mo tüp: (40 kV, 40 W)
300 μm monocapillary: 15 – 60 kV
Video: 10x renk; 100x renk (2x dijital yaklaştırma)
Anot malzeme seçeneği: Cu
Safir™ 80mm2 Si (Li) dedektör
Kolimatör ( 1-2mm)
Elle değiştirilebilir filtreler (sadece kolimatör)
örnek rotasyon tablosu veya arka aydınlatma
Çizgi tarama, haritalama ve görüntü işleme yazılımı

Uygulama Alanları: Jeoloji ve madencilik, malzeme bilimi (kaplama kalınlığı, elektronik devre analizleri), inorganik malzeme analizlerinde (polimer, boya, mürekkep) çimenter<:am-seramik sanayisinde, eczacılık, adli tıpta ve petrol endüstrisinde yapılacak olan çalışmalarda kullanılabilmektedir.

Cihaz Adı: Gaz Kromatografisi-Kütle Spektroskopisi Sistemi ( GC-MS )

Marka: THERMO SCIENTIFIC

Model: GC: TRACE 1310 MS: ISQ

Teknik Özellikleri:

Enjeksiyon: Autosampler ve Thermo Headspace enjeksiyon kısımları mevcuttur.
Kolon: Çeşitli uygulamalar için farklı tipte ve uzunlukta GC kolonları mevcuttur.
Fırın: Yüksek ısıl kararlılık, hızlı ısıtma soğutma ve hava sirkülasyon özelliklerine sahiptir.
MS Ünitesi: El (Elektron iyonizasyonu) iyonlaştırma modu içerir. Kütle aralığı 400 akb’den küçük olmalıdır.
Analiz edilecek numunelerin 250 °C’ye kadar uçucu olması gerekmektedir.

Uygulama Alanları: GC-MS; kimya endüstrisi, gıda endüstrisi, ilaç endüstrisi, petrokimya endüstrisi, yağ endüstrisi, parfüm endüstrisi, çevre laboratuvarları vb. alanlarda üretilen malzemelerin teşhis edilmesinin yanında, piyasada kullanılan ya da üretilen malzemelerin teşhis edilmesinin yanında piyasada kullanılan ya da üretilen malzemelerin standartlara uygunlukları hakkında bilgi verir

Cihaz Adı: Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ( HPLC )

Marka: THERMO SCIENTIFIC

Model: DIONEX ULTIMATE 3000

Teknik Özellikleri:

Pompa Akış Hızı Aralığı: 0.001-10 mUdak
Pompa Basınç Değeri: 620 bar
Kanal Sayısı: 4
Otomatik örnekleyici Numune Kapasitesi: 120
Türevlendirme Seyreltme Özelliği: Var
Kolon Fırını Kapasitesi: 12
DAD Dedektör Diyot Sayısı: 1024
Floresans Dedektör Lambası: Xenon Flash
RI Dedektör Aralığı: 1-1.75 RIU

Uygulama Alanları: Yüksek performanslı sıvı kromatografisi gıda ve içecek endüstrisi, çevre mühendisliği inceleme alanları, tıp, petrokimya, ziraat, tüketim maddeleri, endüstriyel kimya, farmakoloji vb. çok çeşitli alanlarda kimyasal ayrım, saflaştırma, tespit etme ve miktar belirleme amacıyla kullanılır.

Cihaz Adı: İndüktif Olarak Etkileştirilmiş Plazma-Kütle Spektroskopisi ( ICP-MS )

Marka: AGILENT

Model: 7700

Teknik Özellikleri:

3. Nesil Oktopol Reaksiyon Sistemi (ORS3): ORS3 standart olarak He modunda çalışır ve neredeyse her uygulamada reaktif hücre
gazı ihtiyacını ortadan kaldırarak metod gelişimini ve rutin analizleri önemli ölçüde basitleştirir. Helyum modu, kompleks ve farklı numuneler
için en güvenilir hücre metodu olarak iyi bir şekilde yapılandırılmıştır ve bilinmeyen ya da farklı numune matrislerinde bile tüm spektral
müdahaleleri ortadan kaldırır. Yeni iyon lensleri yüksek hassasiyet sağlar ve gelişigüzel arka plan sinyallerini düşürerek kütle alanında
üstün bir dedeksiyon limiti sağlar.

Uygulama Alanları: ICP-MS cihazı silah sanayisi (mermi atık madde karakterizasyonu, zehirler), gıda, çevre (içme suyu, deniz suyu, atık su, katı atıklar, toprak, çamur) Klinik (kan, saç, idrar) ve Jeoloji (toprak, kaya) alanlarında araştırma yapma olanakları sunar.

Cihaz Adı: Atomik Kuvvet Mikroskobu ( AFM )

Marka: PARK SYSTEM

Model: XE-100-E

Teknik Özellikleri:

Atomik Kuwet Mikroskobu (AFM), nanometre çapında sivri uçlu bir iğne yardımıyla, örnek yüzeyi ile iğne arasındaki bölgesel kuwetlerin ölçümüne
yarayan bir cihazdır. İğnenin yüzeyi taramasıyla yüzeyin çeşitli (yüzey topografisi, manyetik yönelimlilik, elektriksel iletkenlik, vb.) fiziksel özellikleri hakkında bilgi edinilebilmektedir. Ayrıca nana iğne yüzeye batırılarak (nanoindentasyon) yüzeyin mekanik özellikleri bulunabileceği gibi malzemenin iğneyle çizilmesi veya oksitlenmesi gibi yöntemler kullanılarak da nanolitografik işlemler yapılabilmektedir.

Uygulama Alanları: Üç boyutlu yüzey topoğrafisi, nana yapıların boyutları ve biçimleri, nana boyutta yüzey pürüzlülüğü, faz görüntülemeyle yüzey kompozisyonu belirleme, bölgesel nana mekanik özellikler, bölgesel manyetik özellikler, bölgesel elektriksel özellikler, nanolitografi ve nana boyutlu yüzey işleme alanlarında bilgi edinilmesini sağlar.

Tarama Modları: Contact, Tapping (Non-Contact), Laturel Force, Phase lmaging, Magnetic Force Microscopy, Electric Force Microscopy
Scanning Tunneling Microscopy, Nano-Lithography, Nanoindentation

Cihaz Adı: Termik Analiz Cihazları ( TG/DTG/DTA-DSC )

Marka: SII NANOTECHNOLOGY

Model: EXSTAR 7300 ( TG/DTG/DTA ) EXSTAR 7000 ( DSC )

Teknik Özellikleri:

TG ve DSC sıcaklık ya da zaman karşısında kontrol edilmiş atmosfer ortamında numunede meydana gelen fiziksel veya kimyasal
olaylardaki kütle değişimini (TG) ve ısı akışını (DSC) ölçen tekniklerdir.

Teknik Parametreler

TG/DTG/DTA
Sıcaklık Aralığı: 25 -1500 °C
Programlanabilir ısıtma Hızları: 0,01-100 °C/dak
Numune Miktarı: 3-200 mg

DSC
Sıcaklık Aralığı: -80°C den +725 °C ye kadar
Programlanabilir ısıtma Hızları: 0,01-100 °C/dak

Uygulama Alanları: Termik analiz teknikleri polimer, silikat, seramik, inorganik ve organik gibi materyallerin kalitatif ve kantitatif tayinlerinde, bu materyallerin karakteristiklerinin belirlendiği araştırma ve testlerde bozulma sıcaklığı, erime ve kaynama sıcaklığı, endotermik ve ekzotermik olayların farkının belirlenmesi, materyal tarafından emilmiş nem, materyal içindeki komponent seviyesi, materyalde meydana gelen oksidasyon,
desorpsiyon, süblimleşme, erime ve kristalizasyon gibi değişimlerin incelenmesi ve bu değişimlere ait entalpilerin hesaplanması çalışmalarında
kullanılır. Ayrıca yukarıda belirtilen değişimlerle ilgili kinetik çalışmalar için de TG/DTG/DTA ve DSC kullanılabilmektedir

Cihaz Adı: Optik Mikroskoplar

Marka: LEICA , NIKON

Model: DM 4000B, ECLIPSE TI-U

LEICA DM4000B Teknik Özellikleri:

Bilgi ekranı (3.7 x 7.7 cm), 1 x RS 232 ara birimi, Forcus, 2-dişli mekanik tahrik, Mutlak 7x M25 objektif taret iplik kodlanmış
Mekanik, seramik kaplı sahne, 110° dönme, Teleskopik ayarlanabilir tork sürücü, 6 adet serbestçe programlanabilir fonksiyon tuşlan
Otomatik aydınlatma yöneticisi, Otomatik kontrast yöneticisi, Sabit Renk Yoğunluğu Kontrolü (CCIC), Çizim ataçmanı
BİT (kısmen otomatik), Çizim atmaçmanı, Fotoğraf aktarma özelliği, Floresan özelliği

NIKON ECLIPSETI-U Teknik Özellikleri:

Canlı hücre görüntüleme ve gelişmiş görüntüleme teknikleri (FRET, confocal, TIRF), 4 gözlem portu, çoklu kamera kullanımı için arka port
Nomarski DIC, faz kontrast, karanlık alan ve Hoffman Modulation ConFokus sapmalarını gideren PFS sistemi, Su immersiyon objektifi mikroskop yan ve ön gövdede operasyon düğmeleri ve VFD ekran. Trast uygulamalar için ideal yapı uzun çalışma mesafeli CFl60 objektifler, ile faz k ontrast gözlemi, Nikon’a özel faz kontrast ataçmanı

Uygulama Alanları: Parazitoloji ve Bakteriyoloji alanlarında kullanılabilir.

Cihaz Adı: Potansiyostat/Galvonastat Cihazı

Marka: GAMRY

Model: REFERENCE 3000

Teknik Özellikleri:

Akım Aralığı: 3 A- 300 pA Booster ile akım artınlabilmektedir.
Empedans Frekansı Aralığı: 10 mHz – 1 mHz

Uygulama Alanları: Korozyon, sensör, pil ve yakıt hücresi çalışmaları, nana teknoloji uygulamaları ve elektrokimyasal araştırmalar için kullanılabilmektedir.

Cihaz Adı: FT-IR Spektrometresi

Marka: THERMO SCIENTIFIC

Model: NICOLET 6700

Teknik Özellikleri:

FT-IR spektrometre cihazı ile 4000 – 400 cm-1 aralığında ve uzak IR diye adlandırılan 400-500 cm-1 aralığında ölçümler yapabilmektedir.
Yapılan ölçümler KBr diski hazırlanarak alınabildiği gibi, ATR tekniği de kullanılabilmektedir. Ayrıca elde edilen spektrumları,
cihazın kütüphanesinde var olan spektrumlarla karşılaştırma olanağı da mevcuttur. Cihazımızda hem katı hem de sıvı numune ölçümleri
yapılabilmektedir.

Uygulama Alanları: FT-IR spektrometre cihazı, atomlar arasındaki bağlarda meydana gelen titreşim hareketlerini ölçerek, yapıda bulunan fonksiyonel gruplara ait spesifik pikler vermekte ve bu sayede molekülün yapısı tahmin edilebilmektedir. Özellikle kimya ve eczacılık alanlarında malzeme
testlerinin kalite kontrollerinde ve akademik çalışmalarda oldukça sık kullanılmaktadır. ATR tekniği, polimer, köpük, tekstil, boya ve sır gibi
kaplama maddelerinin analizinde etkindir.

Cihaz Adı: Mekanik Test Cihazı ( UMT )

Marka: BRUKER

Model: UMT-2

Tekniker Özellikleri:

Aşınma/sürtünme deneyleri katı haldeki malzemeler için atmosfer şartlarında, farklı sıvılar için de ve yüksek sıcaklıkta yapılabilmektedir.
Modüler tasarıma sahip Bruker UMT sistemi ile metal, seramik, polimer, kompozit ve bu malzemelerin üzerine kaplanmış filmlerin
sürtünme katsayısı, nana, mikro sertlik ölçümü, çizik direnci gibi mekanik özellikleri tespit edilebilmektedir.
Modüler tasarım mevcut olup mekanik test platformu ile ihtiyaç duyulan çalışma alanı için farklı çözünürlüğe sahip 11 adet sensör ile
hassas ölçüm yapılabilmektedir.

Uygulama Alanları: Metal parçaların aşınma testleri, kaplama kalitesi belirleme, çeşitli endüstri ve araştırma alanlarında kullanılmaktadır.

Cihaz Adı: Floresans Spektrometre

Marka: SHIMADZU

Model: RF-5301PC

Teknik Özellikleri:

Işık Kaynağı: 60 Hz gücünde Xenon lamba
Dedektör: R928 fotomultiplier
Dalga Boyu Doğruluğu: “±-1 -1.5
Spektral Bant Genişliği: Eksitasyon ve emisyon için 1.5 -15 aralığı

Uygulama Alanları: Floresans spektrometre cihazı enzim aktivitesi, katalitik aktivite, floresans karakterizasyonu, katı hal yan iletken malzemelerin ışık Floresans spektrometre cihazı enzim aktivitesi, katalitik aktivite, floresans karakterizasyonu, katı hal yan iletken malzemelerin ışık
geçirgenliğinin belirlenmesi, yapay fotosentez mekanizmasındaki fotosentetik proteinlerin belirlenmesi, ilaç etken maddelerinin etkin olduğu
konsantrasyonun belirlenmesi, sütte yağ oranın sınıflandırılması, su kirlilik analizleri, polisklik aromatik hidrokarbonların tespiti, nehir ve
göllerin su içeriğindeki klorofil konsantrasyonunun analizi amacı ile kullanılır

Cihaz Adı: Saçtırma Sistemi ( MAGNETRON SPUTTERING )

Marka: VAKSİS

Model: PVD-MT/2M2T

Teknik Özellikleri:

Cihazda 2 adet rezistif termal buharlaştırma kaynağı ve 2 adet saçtırma magnetronu bulunmaktadır.
Basınç:< 5×10-7Torr
Alttaş çapı: 2 – 6 inç
Alttaş sıcaklığı: 50- 500 °C (1000 °C isteğe bağlı)
Alttaş döndürme hızı: 3- 30 rpm
Alttaş ile Magnetron Mesafe Ayarı: İki Yönlü Standart (vakum altında ayarlanabilir)
Saçtırma Yönü: Aşağıdan yukarıya
Büyütme Yöntemleri: Doğrudan (DC veya RF) Saçtırma ve Reaktif (DC) Saçtırma

Uygulama Alanları: Saçtırma magnetronları ile metal, metal oksit, metal nitrür, yalıtkan (dielektrik) ve manyetik malzemeler saçtırılabilmekte ve bu sayede ince film büyütme ve implant kaplama yapılabilmektedir.

Cihaz Adı: Spektroskopik Elipsometre

Marka: SPECTROSCOPY

Model: TT-90

Teknik Özellikleri:

Işık Kaynağı: Spektroskopik tipte Xenon lamba veya Halojen lamba.
Ölçüm aralığı: 250 – 2100 nm.
Ölçüm süresi: 5 sn – 3 dk.
Işın geliş açısı:Sabit veya ayarlanabilir.
Sistemde en az 100 mm’lik X-Y-Z yönlerinde harekete sahip ve Z yönünde en az 100 mm’lik otomatik motorize odaklama sistemi

Uygulama Alanları: Tek katman ve çok katmanlı filmlerde kalınlık, refraktif indeks (n,k) hesaplamaları yapılabilmektedir.

Cihaz Adı: Temas Açısı Ölçüm Cihazı

Marka: ATTENSION

Model: THETALITE

Teknik Özellikleri:

Temas Açısı ölçüm cihazları yüzey ve ara yüzeyleri konu alan araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılmakla birlikte, kalite kontrol
süreçlerinde de etkin bir şekilde yer almaktadır. Esas olarak temas açısı ve serbest yüzey enerjisi (SFE) ölçümü için geliştirilmiş olan
sistemler aynı zamanda yüzey gerilimi, ara yüzey gerilimi ve ara yüzey reolojisi ölçümlerini de hassas bir şekilde gerçekleştirmektedir.
Ölçüm aralığı: O -180°, 0.01 -1000 mN/m
Hassasiyet: ±0.1°, ±0.01 mN/m
Maksimum çözünürlük: 7 44 x 480 px
Görüş alanı: 7 mm

Uygulama Alanları: Statik ve dinamik kontak açışı belirleme, yüzey/ara yüzey gerilimi ölçme ve serbest yüzey enerjisi tespiti çalışmalarında kullanılmaktadır.

Cihaz Adı: Sıvı Azot Ünitesi

Marka: KELVIN INTERNATIONAL

Model: M280

Teknik Özellikleri:

Üretim kapasitesi: 40 litre/ Gün
Depolama hacmi: 120 litre
Saflık: %99

Uygulama alanları: Gıda ürünlerinin dondurulması ve taşınması, canlı dokuların, üreme hücrelerinin (sperm, yumurta) ve diğer biyolojik örnek ve malzemelerin dondurularak korunması, siğil veya potansiyel kanser riski taşıyan cilt yaralarının alınması, transistor, diyot ve tümleşik devre gibi elektronik bileşenlerin üretilmesi çalışmalarında kullanılmak üzere sıvı azot üretimi yapılmaktadır. Ayrıca üretilmekte olan sıvı azot yüksek hassasiyetteki algılayıcılar ve düşük gürültü seviyeli amplifikatörlerde ve CPU veya GPU gibi bilgisayar donanımlarının soğutma sistemlerinde soğutucu
olarak kullanılabilir.

Cihaz Adı: Realtime PCR

Marka: QIAGEN

Model: ROTOR GENE Q

Teknik Özellikleri:

Floresans boyalar kullanılarak gerçek zamanlı olarak ONA miktarı belirlenebilir.
Hidroliz (TaqMan) veya hibridizasyon (FRET) probları ile de gen analizleri yapmaya uygundur.
Tek seferde maksimum 72 numunede (15-25 μI) veya 36 numunede (15-50 μI) ekspresyon analizi yapabilir.

Uygulama alanları: Patojen Saptanması, Kalitatif Analizler, Gen Ekspresyonu Analizi (t.Ct yöntemi) ve GDO tayini çalışmaları için kullanılabilir.

Cihaz Adı: İyon Kromatografi Sistemi

Marka: THERMO

Model: DIONEX ICS-1100

Teknik Özellikleri:

Çift Pistonlu Pompa ve Çalışma Pompa Basıncı: O- 3 5 MPa (O- 5 000 psi)
Akış hızı Aralığı: 0.00 – 5 .00 mUdak
Termostatlı Dijital İletkenlik Hücresi
Elektrolitik Suppresser ve LED Durum Paneli
Eluent Rejenerasyon Kontrolörü
ln-Line Vakum Gazdan anndırma imkanı
6 – port ya da 10 portlu numune için yardımcı yüksek basınç valfi hazırlanması

Uygulama Alanları: Sistem ile klasik olarak Anyonlar ve Katyonların (Florür, Klorür, Bromür, Klorit, Klorat, Fosfat ve Sülfat Bromat, Nitrat, Nitrit) ve (Amonyum, Lityum, Sodyum, Potasyum, Magnezyum ve Kalsiyum) analizlerini ppb seviyesinde yapabilmektedir.

Cihaz Adı: Freze Dryer Liyofilizatör

Marka: LABOGENE

Model: 110-4PRO

Teknik Özellikleri:

Cihaz hava soğutmalı olarak kademeli bir şekilde soğutma yapabilmektedir.
6 kauçuk valfli manifold mevcuttur.
3’1ü raf sistemi mevcuttur.

Uygulama alanları: Protein, nükleik asit ve organik sentez ürünleri gibi kimyasallardan yapı bozulmadan suyun uzaklaştırılması çalışmaları için
kullanılabilir.

Cihaz Adı: Bitki Büyütme Kabinleri

Marka: JSR

Model: JSPC-960C

Teknik Özellikleri:

Mikroprosesör PID kontrol
Dijital LCD gösterge
Kontrol ünitesi üzerinden sıcaklık doğruluğu (offset).
Sıcaklık aralığı: O °C – 60 ° C arasında ayarlanabilir.
Nem miktarı: %30 – 98 RH olarak ayarlanabilir.
Nem dağılımı % 60’da ±%2-% 3, doğruluğu %±3.
Elektronik nem sensörü bulunmaktadır.
Aydınlatma sistemi: 8 basamak.

Uygulama Alanları: Bitki fizyolojisi ve bitki doku kültürü çalışmalarında kullanılmaktadır.

Cihaz Adı: İş İstasyonu

Marka: EXPER

Model: VV-520 2N

Teknik Özellikleri:

İş istasyonu Sayısı: 8 a det
4 çekirdekli lntel Xeon 2.67 GHz işlemci
1THDD
8G8DDR3RAM

Uygulama alanları: İş istasyonları, birçok uygulamada diğer masaüstü bilgisayarlara göre çok daha üstün hesaplama performansı sağlar. Nümerik çalışmalar, hesaplamalı kimya ve fizik, bilimsel kodların derlenmesi ve bilgisayar destekli tasarımlarla ilgili alanlarda çalışma yapılabilmekte olup
araştırmacılar lisanslarına sahip oldukları Gaussian, Fluent vb. tüm bilimsel yazılımları kullanabilirler.

Cihaz Adı: Taramalı Elektron Mikroskobu ( SEM )

Marka: FEI

Model: QUANTA FEG 450

Teknik Özellikleri:

Büyütme: 6x- l .000.000x
Elektron kaynağı: Alan emisyonlu kaynak (FEG)
Elektron dedektörü: ETD, DBS, LFD, STEM, GSED ve X–ray
Numune tabla hareketleri : En az X= l 00 mm, Y= l 00 mm, Z= 50 mm,
Tilt açısı: -3° ve +70°
EDXS (Enerji Dağılım X-ışını Spektrometre) sistemi mevcuttur.
Çalışma modlan: 3 farklı vakumda (Yüksek vakum, Düşük Vakum ve ESEM) çalışma özelliğine sahiptir.

Uygulama Alanları: Metal, bileşik, seramik, kompozit, ince film, jeolojik parçalar, polimer, doku, bitki materyalleri, ilaçlar, partikül ve lif gibi
malzemelerin yüzey karakterizasyonu çalışmalannın yanı sıra EDXS sistemi ile elemental analiz (haritalama, çizgisel haritalama) ve
noktasal analiz yapılabilmektedir.

Cihaz Adı: X-Işını Difraksiyon Cihazı ( XRD )

Marka: PANALYTICAL

Model: EMPYREAN

Teknik Özellikleri:

X-ray tüp gücü: 4 kW
Tüp voltajı: 15- 60 kV
Tüp akımı: 5 – 60 mA
Anot malzeme seçeneği: Cu
Dedektör boyutu: 256 x 256 piksel
Konfigürasyonlar: Toz ve ince film numuneleri için; dikey gonyometre, theta-theta ve alfa-1 geometrilerinde
En küçük gonyometre uzunluğu: 0.0001 derece
Maksimum açısal hız: 15 derece/sn
Sıcaklığa bağlı ölçüm: 25- 1200 °C

Uygulama Alanları: Jeolojide minerallerin ve kayaçların tanımlanması, metal ve alaşım analizleri, ince film kompozisyonu tayini, polimer analizi ve
ilaç endüstrisinde belli bir malzeme içindeki polimorfların ve safsızlıkların tespit edilmesi çalışmalarında kullanılmaktadır.

Cihaz Adı: Mikro X-Işını Floresans Cihazı ( M-XRF )

Marka: ROENGENANALYTIK SYSTEME GMBH-CO.KG

Model: EAGLE III

Teknik Özellikleri:

Rh veya Mo tüp: (40 kV, 40 W)
300 μm monocapillary: 15 – 60 kV
Video: 10x renk; 100x renk (2x dijital yaklaştırma)
Anot malzeme seçeneği: Cu
Safir™ 80mm2 Si (Li) dedektör
Kolimatör ( 1-2mm)
Elle değiştirilebilir filtreler (sadece kolimatör)
örnek rotasyon tablosu veya arka aydınlatma
Çizgi tarama, haritalama ve görüntü işleme yazılımı

Uygulama Alanları: Jeoloji ve madencilik, malzeme bilimi (kaplama kalınlığı, elektronik devre analizleri), inorganik malzeme analizlerinde (polimer, boya, mürekkep) çimenter<:am-seramik sanayisinde, eczacılık, adli tıpta ve petrol endüstrisinde yapılacak olan çalışmalarda kullanılabilmektedir.

Cihaz Adı: Gaz Kromatografisi-Kütle Spektroskopisi Sistemi ( GC-MS )

Marka: THERMO SCIENTIFIC

Model: GC: TRACE 1310 MS: ISQ

Teknik Özellikleri:

Enjeksiyon: Autosampler ve Thermo Headspace enjeksiyon kısımları mevcuttur.
Kolon: Çeşitli uygulamalar için farklı tipte ve uzunlukta GC kolonları mevcuttur.
Fırın: Yüksek ısıl kararlılık, hızlı ısıtma soğutma ve hava sirkülasyon özelliklerine sahiptir.
MS Ünitesi: El (Elektron iyonizasyonu) iyonlaştırma modu içerir. Kütle aralığı 400 akb’den küçük olmalıdır.
Analiz edilecek numunelerin 250 °C’ye kadar uçucu olması gerekmektedir.

Uygulama Alanları: GC-MS; kimya endüstrisi, gıda endüstrisi, ilaç endüstrisi, petrokimya endüstrisi, yağ endüstrisi, parfüm endüstrisi, çevre laboratuvarları vb. alanlarda üretilen malzemelerin teşhis edilmesinin yanında, piyasada kullanılan ya da üretilen malzemelerin teşhis edilmesinin yanında piyasada kullanılan ya da üretilen malzemelerin standartlara uygunlukları hakkında bilgi verir

Cihaz Adı: Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ( HPLC )

Marka: THERMO SCIENTIFIC

Model: DIONEX ULTIMATE 3000

Teknik Özellikleri:

Pompa Akış Hızı Aralığı: 0.001-10 mUdak
Pompa Basınç Değeri: 620 bar
Kanal Sayısı: 4
Otomatik örnekleyici Numune Kapasitesi: 120
Türevlendirme Seyreltme Özelliği: Var
Kolon Fırını Kapasitesi: 12
DAD Dedektör Diyot Sayısı: 1024
Floresans Dedektör Lambası: Xenon Flash
RI Dedektör Aralığı: 1-1.75 RIU

Uygulama Alanları: Yüksek performanslı sıvı kromatografisi gıda ve içecek endüstrisi, çevre mühendisliği inceleme alanları, tıp, petrokimya, ziraat, tüketim maddeleri, endüstriyel kimya, farmakoloji vb. çok çeşitli alanlarda kimyasal ayrım, saflaştırma, tespit etme ve miktar belirleme amacıyla kullanılır.

Cihaz Adı: İndüktif Olarak Etkileştirilmiş Plazma-Kütle Spektroskopisi ( ICP-MS )

Marka: AGILENT

Model: 7700

Teknik Özellikleri:

3. Nesil Oktopol Reaksiyon Sistemi (ORS3): ORS3 standart olarak He modunda çalışır ve neredeyse her uygulamada reaktif hücre
gazı ihtiyacını ortadan kaldırarak metod gelişimini ve rutin analizleri önemli ölçüde basitleştirir. Helyum modu, kompleks ve farklı numuneler
için en güvenilir hücre metodu olarak iyi bir şekilde yapılandırılmıştır ve bilinmeyen ya da farklı numune matrislerinde bile tüm spektral
müdahaleleri ortadan kaldırır. Yeni iyon lensleri yüksek hassasiyet sağlar ve gelişigüzel arka plan sinyallerini düşürerek kütle alanında
üstün bir dedeksiyon limiti sağlar.

Uygulama Alanları: ICP-MS cihazı silah sanayisi (mermi atık madde karakterizasyonu, zehirler), gıda, çevre (içme suyu, deniz suyu, atık su, katı atıklar, toprak, çamur) Klinik (kan, saç, idrar) ve Jeoloji (toprak, kaya) alanlarında araştırma yapma olanakları sunar.

Cihaz Adı: Atomik Kuvvet Mikroskobu ( AFM )

Marka: PARK SYSTEM

Model: XE-100-E

Teknik Özellikleri:

Atomik Kuwet Mikroskobu (AFM), nanometre çapında sivri uçlu bir iğne yardımıyla, örnek yüzeyi ile iğne arasındaki bölgesel kuwetlerin ölçümüne
yarayan bir cihazdır. İğnenin yüzeyi taramasıyla yüzeyin çeşitli (yüzey topografisi, manyetik yönelimlilik, elektriksel iletkenlik, vb.) fiziksel özellikleri hakkında bilgi edinilebilmektedir. Ayrıca nana iğne yüzeye batırılarak (nanoindentasyon) yüzeyin mekanik özellikleri bulunabileceği gibi malzemenin iğneyle çizilmesi veya oksitlenmesi gibi yöntemler kullanılarak da nanolitografik işlemler yapılabilmektedir.

Uygulama Alanları: Üç boyutlu yüzey topoğrafisi, nana yapıların boyutları ve biçimleri, nana boyutta yüzey pürüzlülüğü, faz görüntülemeyle yüzey kompozisyonu belirleme, bölgesel nana mekanik özellikler, bölgesel manyetik özellikler, bölgesel elektriksel özellikler, nanolitografi ve nana boyutlu yüzey işleme alanlarında bilgi edinilmesini sağlar.

Tarama Modları: Contact, Tapping (Non-Contact), Laturel Force, Phase lmaging, Magnetic Force Microscopy, Electric Force Microscopy
Scanning Tunneling Microscopy, Nano-Lithography, Nanoindentation

Cihaz Adı: Termik Analiz Cihazları ( TG/DTG/DTA-DSC )

Marka: SII NANOTECHNOLOGY

Model: EXSTAR 7300 ( TG/DTG/DTA ) EXSTAR 7000 ( DSC )

Teknik Özellikleri:

TG ve DSC sıcaklık ya da zaman karşısında kontrol edilmiş atmosfer ortamında numunede meydana gelen fiziksel veya kimyasal
olaylardaki kütle değişimini (TG) ve ısı akışını (DSC) ölçen tekniklerdir.

Teknik Parametreler

TG/DTG/DTA
Sıcaklık Aralığı: 25 -1500 °C
Programlanabilir ısıtma Hızları: 0,01-100 °C/dak
Numune Miktarı: 3-200 mg

DSC
Sıcaklık Aralığı: -80°C den +725 °C ye kadar
Programlanabilir ısıtma Hızları: 0,01-100 °C/dak

Uygulama Alanları: Termik analiz teknikleri polimer, silikat, seramik, inorganik ve organik gibi materyallerin kalitatif ve kantitatif tayinlerinde, bu materyallerin karakteristiklerinin belirlendiği araştırma ve testlerde bozulma sıcaklığı, erime ve kaynama sıcaklığı, endotermik ve ekzotermik olayların farkının belirlenmesi, materyal tarafından emilmiş nem, materyal içindeki komponent seviyesi, materyalde meydana gelen oksidasyon,
desorpsiyon, süblimleşme, erime ve kristalizasyon gibi değişimlerin incelenmesi ve bu değişimlere ait entalpilerin hesaplanması çalışmalarında
kullanılır. Ayrıca yukarıda belirtilen değişimlerle ilgili kinetik çalışmalar için de TG/DTG/DTA ve DSC kullanılabilmektedir

 

Cihaz Adı: Optik Mikroskoplar

Marka: LEICA , NIKON

Model: DM 4000B, ECLIPSE TI-U

LEICA DM4000B Teknik Özellikleri:

Bilgi ekranı (3.7 x 7.7 cm), 1 x RS 232 ara birimi, Forcus, 2-dişli mekanik tahrik, Mutlak 7x M25 objektif taret iplik kodlanmış
Mekanik, seramik kaplı sahne, 110° dönme, Teleskopik ayarlanabilir tork sürücü, 6 adet serbestçe programlanabilir fonksiyon tuşlan
Otomatik aydınlatma yöneticisi, Otomatik kontrast yöneticisi, Sabit Renk Yoğunluğu Kontrolü (CCIC), Çizim ataçmanı
BİT (kısmen otomatik), Çizim atmaçmanı, Fotoğraf aktarma özelliği, Floresan özelliği

NIKON ECLIPSETI-U Teknik Özellikleri:

Canlı hücre görüntüleme ve gelişmiş görüntüleme teknikleri (FRET, confocal, TIRF), 4 gözlem portu, çoklu kamera kullanımı için arka port
Nomarski DIC, faz kontrast, karanlık alan ve Hoffman Modulation ConFokus sapmalarını gideren PFS sistemi, Su immersiyon objektifi mikroskop yan ve ön gövdede operasyon düğmeleri ve VFD ekran. Trast uygulamalar için ideal yapı uzun çalışma mesafeli CFl60 objektifler, ile faz k ontrast gözlemi, Nikon’a özel faz kontrast ataçmanı

Uygulama Alanları: Parazitoloji ve Bakteriyoloji alanlarında kullanılabilir.

Cihaz Adı: Potansiyostat/Galvonastat Cihazı

Marka: GAMRY

Model: REFERENCE 3000

Teknik Özellikleri:

Akım Aralığı: 3 A- 300 pA Booster ile akım artınlabilmektedir.
Empedans Frekansı Aralığı: 10 mHz – 1 mHz

Uygulama Alanları: Korozyon, sensör, pil ve yakıt hücresi çalışmaları, nana teknoloji uygulamaları ve elektrokimyasal araştırmalar için kullanılabilmektedir.

Cihaz Adı: FT-IR Spektrometresi

Marka: THERMO SCIENTIFIC

Model: NICOLET 6700

Teknik Özellikleri:

FT-IR spektrometre cihazı ile 4000 – 400 cm-1 aralığında ve uzak IR diye adlandırılan 400-500 cm-1 aralığında ölçümler yapabilmektedir.
Yapılan ölçümler KBr diski hazırlanarak alınabildiği gibi, ATR tekniği de kullanılabilmektedir. Ayrıca elde edilen spektrumları,
cihazın kütüphanesinde var olan spektrumlarla karşılaştırma olanağı da mevcuttur. Cihazımızda hem katı hem de sıvı numune ölçümleri
yapılabilmektedir.

Uygulama Alanları: FT-IR spektrometre cihazı, atomlar arasındaki bağlarda meydana gelen titreşim hareketlerini ölçerek, yapıda bulunan fonksiyonel gruplara ait spesifik pikler vermekte ve bu sayede molekülün yapısı tahmin edilebilmektedir. Özellikle kimya ve eczacılık alanlarında malzeme
testlerinin kalite kontrollerinde ve akademik çalışmalarda oldukça sık kullanılmaktadır. ATR tekniği, polimer, köpük, tekstil, boya ve sır gibi
kaplama maddelerinin analizinde etkindir.

Cihaz Adı: Mekanik Test Cihazı ( UMT )

Marka: BRUKER

Model: UMT-2

Tekniker Özellikleri:

Aşınma/sürtünme deneyleri katı haldeki malzemeler için atmosfer şartlarında, farklı sıvılar için de ve yüksek sıcaklıkta yapılabilmektedir.
Modüler tasarıma sahip Bruker UMT sistemi ile metal, seramik, polimer, kompozit ve bu malzemelerin üzerine kaplanmış filmlerin
sürtünme katsayısı, nana, mikro sertlik ölçümü, çizik direnci gibi mekanik özellikleri tespit edilebilmektedir.
Modüler tasarım mevcut olup mekanik test platformu ile ihtiyaç duyulan çalışma alanı için farklı çözünürlüğe sahip 11 adet sensör ile
hassas ölçüm yapılabilmektedir.

Uygulama Alanları: Metal parçaların aşınma testleri, kaplama kalitesi belirleme, çeşitli endüstri ve araştırma alanlarında kullanılmaktadır.

Cihaz Adı: Floresans Spektrometre

Marka: SHIMADZU

Model: RF-5301PC

Teknik Özellikleri:

Işık Kaynağı: 60 Hz gücünde Xenon lamba
Dedektör: R928 fotomultiplier
Dalga Boyu Doğruluğu: “±-1 -1.5
Spektral Bant Genişliği: Eksitasyon ve emisyon için 1.5 -15 aralığı

Uygulama Alanları: Floresans spektrometre cihazı enzim aktivitesi, katalitik aktivite, floresans karakterizasyonu, katı hal yan iletken malzemelerin ışık Floresans spektrometre cihazı enzim aktivitesi, katalitik aktivite, floresans karakterizasyonu, katı hal yan iletken malzemelerin ışık
geçirgenliğinin belirlenmesi, yapay fotosentez mekanizmasındaki fotosentetik proteinlerin belirlenmesi, ilaç etken maddelerinin etkin olduğu
konsantrasyonun belirlenmesi, sütte yağ oranın sınıflandırılması, su kirlilik analizleri, polisklik aromatik hidrokarbonların tespiti, nehir ve
göllerin su içeriğindeki klorofil konsantrasyonunun analizi amacı ile kullanılır

Cihaz Adı: Saçtırma Sistemi ( MAGNETRON SPUTTERING )

Marka: VAKSİS

Model: PVD-MT/2M2T

Teknik Özellikleri:

Cihazda 2 adet rezistif termal buharlaştırma kaynağı ve 2 adet saçtırma magnetronu bulunmaktadır.
Basınç:< 5×10-7Torr
Alttaş çapı: 2 – 6 inç
Alttaş sıcaklığı: 50- 500 °C (1000 °C isteğe bağlı)
Alttaş döndürme hızı: 3- 30 rpm
Alttaş ile Magnetron Mesafe Ayarı: İki Yönlü Standart (vakum altında ayarlanabilir)
Saçtırma Yönü: Aşağıdan yukarıya
Büyütme Yöntemleri: Doğrudan (DC veya RF) Saçtırma ve Reaktif (DC) Saçtırma

Uygulama Alanları: Saçtırma magnetronları ile metal, metal oksit, metal nitrür, yalıtkan (dielektrik) ve manyetik malzemeler saçtırılabilmekte ve bu sayede ince film büyütme ve implant kaplama yapılabilmektedir.

Cihaz Adı: Spektroskopik Elipsometre

Marka: SPECTROSCOPY

Model: TT-90

Teknik Özellikleri:

Işık Kaynağı: Spektroskopik tipte Xenon lamba veya Halojen lamba.
Ölçüm aralığı: 250 – 2100 nm.
Ölçüm süresi: 5 sn – 3 dk.
Işın geliş açısı:Sabit veya ayarlanabilir.
Sistemde en az 100 mm’lik X-Y-Z yönlerinde harekete sahip ve Z yönünde en az 100 mm’lik otomatik motorize odaklama sistemi

Uygulama Alanları: Tek katman ve çok katmanlı filmlerde kalınlık, refraktif indeks (n,k) hesaplamaları yapılabilmektedir.

Cihaz Adı: Temas Açısı Ölçüm Cihazı

Marka: ATTENSION

Model: THETALITE

Teknik Özellikleri:

Temas Açısı ölçüm cihazları yüzey ve ara yüzeyleri konu alan araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılmakla birlikte, kalite kontrol
süreçlerinde de etkin bir şekilde yer almaktadır. Esas olarak temas açısı ve serbest yüzey enerjisi (SFE) ölçümü için geliştirilmiş olan
sistemler aynı zamanda yüzey gerilimi, ara yüzey gerilimi ve ara yüzey reolojisi ölçümlerini de hassas bir şekilde gerçekleştirmektedir.
Ölçüm aralığı: O -180°, 0.01 -1000 mN/m
Hassasiyet: ±0.1°, ±0.01 mN/m
Maksimum çözünürlük: 7 44 x 480 px
Görüş alanı: 7 mm

Uygulama Alanları: Statik ve dinamik kontak açışı belirleme, yüzey/ara yüzey gerilimi ölçme ve serbest yüzey enerjisi tespiti çalışmalarında kullanılmaktadır.

Cihaz Adı: Sıvı Azot Ünitesi

Marka: KELVIN INTERNATIONAL

Model: M280

Teknik Özellikleri:

Üretim kapasitesi: 40 litre/ Gün
Depolama hacmi: 120 litre
Saflık: %99

Uygulama alanları: Gıda ürünlerinin dondurulması ve taşınması, canlı dokuların, üreme hücrelerinin (sperm, yumurta) ve diğer biyolojik örnek ve malzemelerin dondurularak korunması, siğil veya potansiyel kanser riski taşıyan cilt yaralarının alınması, transistor, diyot ve tümleşik devre gibi elektronik bileşenlerin üretilmesi çalışmalarında kullanılmak üzere sıvı azot üretimi yapılmaktadır. Ayrıca üretilmekte olan sıvı azot yüksek hassasiyetteki algılayıcılar ve düşük gürültü seviyeli amplifikatörlerde ve CPU veya GPU gibi bilgisayar donanımlarının soğutma sistemlerinde soğutucu
olarak kullanılabilir.

Cihaz Adı: Realtime PCR

Marka: QIAGEN

Model: ROTOR GENE Q

Teknik Özellikleri:

Floresans boyalar kullanılarak gerçek zamanlı olarak ONA miktarı belirlenebilir.
Hidroliz (TaqMan) veya hibridizasyon (FRET) probları ile de gen analizleri yapmaya uygundur.
Tek seferde maksimum 72 numunede (15-25 μI) veya 36 numunede (15-50 μI) ekspresyon analizi yapabilir.

Uygulama alanları: Patojen Saptanması, Kalitatif Analizler, Gen Ekspresyonu Analizi (t.Ct yöntemi) ve GDO tayini çalışmaları için kullanılabilir.

Cihaz Adı: İyon Kromatografi Sistemi

Marka: THERMO

Model: DIONEX ICS-1100

Teknik Özellikleri:

Çift Pistonlu Pompa ve Çalışma Pompa Basıncı: O- 3 5 MPa (O- 5 000 psi)
Akış hızı Aralığı: 0.00 – 5 .00 mUdak
Termostatlı Dijital İletkenlik Hücresi
Elektrolitik Suppresser ve LED Durum Paneli
Eluent Rejenerasyon Kontrolörü
ln-Line Vakum Gazdan anndırma imkanı
6 – port ya da 10 portlu numune için yardımcı yüksek basınç valfi hazırlanması

Uygulama Alanları: Sistem ile klasik olarak Anyonlar ve Katyonların (Florür, Klorür, Bromür, Klorit, Klorat, Fosfat ve Sülfat Bromat, Nitrat, Nitrit) ve (Amonyum, Lityum, Sodyum, Potasyum, Magnezyum ve Kalsiyum) analizlerini ppb seviyesinde yapabilmektedir.

Cihaz Adı: Freze Dryer Liyofilizatör

Marka: LABOGENE

Model: 110-4PRO

Teknik Özellikleri:

Cihaz hava soğutmalı olarak kademeli bir şekilde soğutma yapabilmektedir.
6 kauçuk valfli manifold mevcuttur.
3’1ü raf sistemi mevcuttur.

Uygulama alanları: Protein, nükleik asit ve organik sentez ürünleri gibi kimyasallardan yapı bozulmadan suyun uzaklaştırılması çalışmaları için
kullanılabilir.

Cihaz Adı: Bitki Büyütme Kabinleri

Marka: JSR

Model: JSPC-960C

Teknik Özellikleri:

Mikroprosesör PID kontrol
Dijital LCD gösterge
Kontrol ünitesi üzerinden sıcaklık doğruluğu (offset).
Sıcaklık aralığı: O °C – 60 ° C arasında ayarlanabilir.
Nem miktarı: %30 – 98 RH olarak ayarlanabilir.
Nem dağılımı % 60’da ±%2-% 3, doğruluğu %±3.
Elektronik nem sensörü bulunmaktadır.
Aydınlatma sistemi: 8 basamak.

Uygulama Alanları: Bitki fizyolojisi ve bitki doku kültürü çalışmalarında kullanılmaktadır.

Cihaz Adı: İş İstasyonu

Marka: EXPER

Model: VV-520 2N

Teknik Özellikleri:

İş istasyonu Sayısı: 8 a det
4 çekirdekli lntel Xeon 2.67 GHz işlemci
1THDD
8G8DDR3RAM

Uygulama alanları: İş istasyonları, birçok uygulamada diğer masaüstü bilgisayarlara göre çok daha üstün hesaplama performansı sağlar. Nümerik çalışmalar, hesaplamalı kimya ve fizik, bilimsel kodların derlenmesi ve bilgisayar destekli tasarımlarla ilgili alanlarda çalışma yapılabilmekte olup
araştırmacılar lisanslarına sahip oldukları Gaussian, Fluent vb. tüm bilimsel yazılımları kullanabilirler.