ArabicEnglishPersianRussianTurkish

Misyon/Vizyon

Erzincan Üniversitesi Merkez Laboratuvarının Misyonu

Erzincan Üniversitesi Merkez Laboratuvarı  nitelikli personeli, altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye’nin önde gelen laboratuvarı hedefine ulaşmak ve geliştirmek amacıyla sürekli gelişme anlayışını benimsemiştir.

Erzincan Üniversitesi Merkez Laboratuvarı

Üniversitelerin, kamu ve özel kuruluşların araştırma ve geliştirme aşamalarında ihtiyaç duydukları malzeme karakterizasyonu ve moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanında yer alan ileri düzeyde cihazları önemli ölçüde karşılayan laboratuvar olanakları sunmayı, bu merkezleri işleten kaliteli insan gücünün sürekli eğitimini ve bilgi birikimini sağlayarak verimli ve etkin bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlamaktadır.

Merkezde cihazlar ve teknikler ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimin Erzincan Üniversitesi içinde ve Türkiye’de yaygınlaştırılmasını sağlamayı, disiplinlerarası ve kurumlararası çalışmalara destek olarak üniversitelerimizin ve diğer kuruluşların uluslararası projelere  ortak olabilme ve yürütebilme yeteneğini artırmayı, bilimde yeni ufaklar açan araştırmalara destek olmayı kendine görev edinmiştir.